Studia podyplomowe 2024/2025

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Zioła w Diecie, Profilaktyce i Terapii

Details
Code PD-WR-BIOL-ZDPT
Organizational unit Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Field of studies Podyplomowe Studia Zioła w Diecie, Profilaktyce i Terapii
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Instytut Nauk Biologicznych
ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Sekretariat Instytutu Nauk Biologicznych,
tel. 25 643 12 01,
e-mail: biologia@uws.edu.pl
Office opening hours Sekretariat Instytutu Nauk Biologicznych w godz. 7.30 – 15.30
WWW address https://inb.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
Phase 1 (26.06.2024 10:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis studiów

Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób: pracujących lub zainteresowanych pracą przy zbiorze, uprawie, przetwórstwie i obrocie ziół i produktów zielarskich, lekarzy, dietetyków i wszystkich osób zainteresowanych fitoterapią i problematyką zdrowego żywienia.

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji z zakresu ziołoznawstwa.

Słuchacze uzyskują specjalistyczną wiedzę dotyczącą: biologii roślin zielarskich, biochemii i biotechnologii, technologii uprawy ziół, technologii zbioru z natury i z upraw oraz prawidłowego suszenia surowca, anatomii i fizjologii człowieka, medycyny, fitoterapii i dietetyki.

Program studiów obejmuje tematykę z zakresu towaroznawstwa zielarskiego.

Cele kształcenia

Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu botaniki farmaceutycznej, uprawy roślin zielarskich, biochemicznych metod oceny surowca zielarskiego, stosowania ziół w medycynie, dietetyce i kosmetologii.

Praktyczne przygotowanie do pracy przy produkcji i obrocie produktami zielarskimi.

Nabycie umiejętności rozpoznawania roślin zielarskich, zbioru surowca zielarskiego z natury, wykonywania prostych produktów zielarskich.

Słuchacze w ramach studiów uzyskają specjalistyczną wiedzę i umiejętności, umożliwiające pracę w polskiej branży zielarskiej, która należy do największych i najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej.

Plan studiów

Semestr 1.

 • Botanika farmaceutyczna,
 • Zbiór surowca zielarskiego ze stanu naturalnego,
 • Uprawa roślin leczniczych i przyprawowych,
 • Towaroznawstwo zielarskie,
 • Ekonomiczne aspekty uprawy ziół,
 • Zarządzanie własną firmą,
 • Podstawy receptury produktów zielarskich,
 • Anatomia i fizjologia człowieka,
 • Związki naturalne roślin,
 • Biochemiczna ocena surowców roślinnych.

Semestr 2.

 • Biotechnologia roślin leczniczych,
 • Farmakognozja,
 • Farmakologia,
 • Kliniczny zarys chorób,
 • Fitoterapia wybranych chorób cywilizacyjnych,
 • Fitoterapia w chorobach układu pokarmowego,
 • Surowce roślinne stosowane w pediatrii,
 • Surowce roślinne w profilaktyce zdrowotnej i w suplementach diety,
 • Zioła w diecie osób starszych,
 • Surowce roślinne w kosmetologii i chorobach skóry,
 • Pierwsza pomoc,
 • Rozpoznawanie roślin zielarskich - zajęcia terenowe.

Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych przy ul. Prusa 14 w Siedlcach.