• log in
  • create an account

Studia podyplomowe 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Registration phases

Filters

  • Organizational units

No. Offer Phase 1
1 Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
2 Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
3 Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
4 Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
5 Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
6 Podyplomowe Studia Edukacji Samorządowej i Sektora Non-Profit from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
7 Podyplomowe Studia Filologii Polskiej from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
8 Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
9 Podyplomowe Studia Koordynator do spraw Dostępności i Projektowania Uniwersalnego from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
10 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
11 Podyplomowe Studia Logopedyczne from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
12 Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
13 Podyplomowe Studia Ochrona Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000 from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
14 Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
15 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
16 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
17 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
18 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
19 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
20 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
21 Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
22 Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
23 Podyplomowe Studia Zioła w Diecie, Profilaktyce i Terapii from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
24 Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Zarządzania Dokumentami from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
25 Podyplomowe Studia z Rolnictwa from: 01.01.9999 00:00
to: 02.01.9999 23:59
pages
Pages: 1, 2
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200