• log in
 • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami

Details
Code PD-ZP
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39, p. 2.43
08-110 Siedlce
25 6431516, 25 6431709
e-mail: inzj@uws.edu.pl
Office opening hours poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
WWW address https://inzj.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Cele kształcenia:

 1. Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zarządzania złożonymi przedsięwzięciami (projektami) realizowanymi zarówno na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jak też na zlecenie klientów.
 2. Nabycie specjalistycznych kompetencji, które w połączeniu z kompetencjami uzyskanymi na niższych etapach kształcenia, ułatwią realizację zadań w środowisku projektowym również osobom wykonującym wolne zawody i występującym w roli niezależnego specjalisty bądź konsultanta.
 3. Nabycie wiedzy z zakresu skutecznych metod i narzędzi zarządzania projektami pozwoli absolwentom skutecznie realizować przedsięwzięcia projektowe w organizacjach. Słuchacze nabywają zaawansowaną wiedzę  z zakresu zarządzania przebiegiem projektu, instrumentów wspierających oraz uwarunkowań organizacyjnych zarządzania projektami.
 4. Wykształcenie podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów w we wszystkich ich etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami oraz ograniczeń instytucjonalnych i prawnych. Program nauczania uwzględnia aktualny stan wiedzy ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje zarządzania.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 180 godzin.

Plan studiów:

Semestr 1

 1. Podstawy zarządzania projektami
 2. Zarządzanie zmianą
 3. Inicjowanie, definiowanie i przygotowanie projektu
 4. Źródła finansowania projektu
 5. Studium wykonalności projektu
 6. Ocena efektywności projektów
 7. Zarządzanie zespołem projektowym
 8. Metodyki zarządzania projektami
 9. Realizacja i efektywne zamknięcie projektu

Semestr 2

 1. Zarządzanie jakością w projekcie
 2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
 3. Programy komputerowe wspomagające zarządzanie projektami
 4. Zarządzanie procesami
 5. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe
 6. Zarządzanie projektami z dofinansowaniem UE
 7. Zarządzanie projektami w środowisku wirtualnym
 8. Trening umiejętności interpersonalnych
 9. Warsztaty projektowe

Limit przyjęć: minimum 16 osób.


Wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.43 (godz. 8.00 - 15.00).