• log in
 • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Zarządzania w Sporcie

Details
Code PD-WS-ZS
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Zarządzania w Sporcie
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych,
instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości,
ul. Żytnia 39 pok. 2.43 , 08-110 Siedlce
Sekretariat
tel. 25 643 1709, 25 643 1516
e-mail: inzj@uws.edu.pl
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Opis studiów

Studia  mają na celu nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie profesjonalnego zarządzania klubami i organizacjami sportowymi oraz wydarzeniami sportowymi i karierami zawodników sportowych.

Program kształcenia jest skupiony na przekazaniu słuchaczom aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji sportowych. Uczestnicy poznają ponadto szeroki zasób metod i technik z zakresu wpływania i kształtowania relacji z zawodnikami, zespołem i personelem oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności sportowej.  Ponadto w procesie kształcenia budowana jest świadomość słuchacza w zakresie norm i aspektów prawa sportowego. Zwrócona jest również uwaga na praktyczne aspekty zarządzania infrastrukturą sportową. 

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia

 

Po ukończeniu studiów absolwent będzie  posiadał:

 • kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji sportowych, planowania i organizowania imprez sportowych, identyfikacji i rozwoju talentów sportowych oraz zarządzania infrastrukturą sportową i systemem bezpieczeństwa imprez sportowych;
 • umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w sektorze sportu;
 • umiejętności podejmowania decyzji związanych z finansami organizacji sportowej;
 • umiejętności kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych.

Po ukończeniu studiów absolwent jest gotowy do pracy w charakterze:

 • menadżera  w klubach i organizacjach sportowych;
 • eksperta w zakresie kierowania i administrowania obiektami sportowymi oraz organizowania imprez sportowych;
 • specjalisty w zakresie zarządzania karierą sportową.

Plan studiów

Semestr 1

 • Zarządzanie klubem sportowym,
 • Socjologia w sporcie,
 • Finansowanie działalności sportowej,
 • Prawo w sporcie,
 • Organizacje i zarządzanie imprezami sportowymi,
 • E- sport.

Semestr 2

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie,
 • Marketing instytucji sportowej,
 • Identyfikacja i rozwój talentów w sporcie,
 • Zarządzanie infrastrukturą sportową,
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa imprez sportowych,
 • Warsztaty zarządzania w sporcie,
 • Pedagogika sportu. 

 

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


 Wymagane dokumenty

 

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (oryginał dokumentu do wglądu).

 

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.43 (godz. 8.00 - 15.00).