• log in
 • create an account

Studia podyplomowe 2023/2024

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych

Details
Code PD-NS-PSAiFP
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semestry
Recruitment committee address Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
ul. Żytnia 39 pok. 2.45
08-110 Siedlce
tel. 25 6431517 lub 6431724
monika.niedziolka@uph.edu.pl
Office opening hours poniedziałek- piątek w godz. 8.00 – 15.00
WWW address https://ws.uws.edu.pl/
Required document
 • Studia wyższe
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
 • Phase 1 (12.06.2023 11:00 – 24.11.2023 14:00)

Opis studiów


Praca w administracji nie musi być nudna! Może dawać dużo satysfakcji oraz możliwości rozwoju, zaś dzięki naszym studiom także awansu i dobrego wynagrodzenia. Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych to nowoczesne podejście do tradycyjnych  tematów i zagadnień.

Program studiów został tak opracowany by odpowiadać potrzebom szybko zmieniającej się dzisiaj rzeczywistości ekonomicznej i organizacyjnej, zaś nasza doświadczona kadra na bieżąco uaktualnia tematykę zajęć. To studia dla osób, które pragną się rozwijać i  pogłębiać wiedzę zwłaszcza w obszarze finansów publicznych. 

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w zasób umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego, a także przekazanie pogłębionej wiedzy z obszaru finansów publicznych.

 Plan studiów

Semestr 1.

 • Organizacja organów administracji publicznej
 • Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego
 • Polityka regionalna
 • Finanse i system finansów publicznych w Polsce
 • Prawo finansowe
 • Kontrola zarządcza
 • System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia społeczne
 • System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze
 • Banki, prawo bankowe, emisja i obrót papierami wartościowymi

Semestr 2.

 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Prawo urzędnicze z elementami prawa pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Finansowanie rozwoju regionalnego
 • Kadry w administracji publicznej
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Struktura organizacyjna budżetu JST i jego powiązanie z budżetem państwa
 • Partnerstwo publiczno-społeczne
 • Audyt wewnętrzny w sferze administracji i finansów

Studia kończą się egzaminem.


 Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.45 (godz. 8.00 - 15.00).