• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024

Tury rekrutacji

Filtry

  • Jednostki organizacyjne

Lp. Oferta Tura 1
1 Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych od: 12.06.2023 11:00
do: 24.11.2023 14:00
2 Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining od: 12.06.2023 11:00
do: 02.10.2023 08:00
3 Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości od: 12.06.2023 11:00
do: 15.11.2023 18:00
4 Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
5 Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
6 Podyplomowe Studia Edukacji Samorządowej i Sektora Non-Profit od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
7 Podyplomowe Studia Filologii Polskiej od: 12.06.2023 11:00
do: 02.10.2023 08:00
8 Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna od: 12.06.2023 11:00
do: 02.10.2023 08:00
9 Podyplomowe Studia Języka Polskiego Jako Obcego i Jako Drugiego od: 12.06.2023 11:00
do: 02.10.2023 08:00
10 Podyplomowe Studia Koordynator do spraw Dostępności i Projektowania Uniwersalnego od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
11 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii od: 12.06.2023 11:00
do: 02.10.2023 08:00
12 Podyplomowe Studia Logopedyczne od: 12.06.2023 11:00
do: 02.10.2023 08:00
13 Podyplomowe Studia Ochrona Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000 od: 12.06.2023 11:00
do: 02.10.2023 08:00
14 Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
15 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
16 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
17 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
18 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
19 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
20 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
21 Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
22 Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Zarządzania Dokumentami od: 12.06.2023 11:00
do: 02.10.2023 08:00
23 Podyplomowe Studia z Rolnictwa od: 12.06.2023 11:00
do: 27.10.2023 17:00
24 Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
25 Podyplomowe Studia Zarządzania Środowiskowego od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
26 Podyplomowe Studia Zarządzania w Oświacie od: 05.07.2023 12:00
do: 22.10.2023 20:00
27 Podyplomowe Studia Zarządzania w Sporcie od: 12.06.2023 11:00
do: 22.10.2023 20:00
28 Podyplomowe Studia Zioła w Diecie, Profilaktyce i Terapii od: 12.06.2023 11:00
do: 02.10.2023 08:00
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200