Studia podyplomowe 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Zarządzania w Sporcie

Szczegóły
Kod PD-WS-ZS
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Zarządzania w Sporcie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Rodzaj cykli dydaktycznych 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych,
instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości,
ul. Żytnia 39 pok. 2.43 , 08-110 Siedlce
Sekretariat
tel. 25 643 1709, 25 643 1516
e-mail: inzj@uws.edu.pl
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (26.06.2024 10:00 – 30.09.2024 23:59)

Opis studiów

Studia  mają na celu nabycie kompetencji menedżerskich w zakresie profesjonalnego zarządzania klubami i organizacjami sportowymi oraz wydarzeniami sportowymi i karierami zawodników sportowych.

Program kształcenia jest skupiony na przekazaniu słuchaczom aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji sportowych. Uczestnicy poznają ponadto szeroki zasób metod i technik z zakresu wpływania i kształtowania relacji z zawodnikami, zespołem i personelem oraz pozyskiwania środków na finansowanie działalności sportowej.  Ponadto w procesie kształcenia budowana jest świadomość słuchacza w zakresie norm i aspektów prawa sportowego. Zwrócona jest również uwaga na praktyczne aspekty zarządzania infrastrukturą sportową. 

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia

 

Po ukończeniu studiów absolwent będzie  posiadał:

 • kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji sportowych, planowania i organizowania imprez sportowych, identyfikacji i rozwoju talentów sportowych oraz zarządzania infrastrukturą sportową i systemem bezpieczeństwa imprez sportowych;
 • umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w sektorze sportu;
 • umiejętności podejmowania decyzji związanych z finansami organizacji sportowej;
 • umiejętności kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych.

Po ukończeniu studiów absolwent jest gotowy do pracy w charakterze:

 • menadżera  w klubach i organizacjach sportowych;
 • eksperta w zakresie kierowania i administrowania obiektami sportowymi oraz organizowania imprez sportowych;
 • specjalisty w zakresie zarządzania karierą sportową.

Plan studiów

Semestr 1

 • Zarządzanie klubem sportowym,
 • Socjologia w sporcie,
 • Finansowanie działalności sportowej,
 • Prawo w sporcie,
 • Organizacje i zarządzanie imprezami sportowymi,
 • E- sport.

Semestr 2

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sporcie,
 • Marketing instytucji sportowej,
 • Identyfikacja i rozwój talentów w sporcie,
 • Zarządzanie infrastrukturą sportową,
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa imprez sportowych,
 • Warsztaty zarządzania w sporcie,
 • Pedagogika sportu. 

 

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


 Wymagane dokumenty

 Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.43 (godz. 8.00 - 15.00).