• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining

Szczegóły
Kod PD-WS-IMiF-ADDM
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Instytut Matematyki
ul. 3 Maja 54 pok. 319, 08-110 Siedlce
tel.25 643 11 03
tel. (25) 643 11 17
imif@uws.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
Adres WWW https://wnsp.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 02.10.2023 08:00)

Opis studiów

Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pragnących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej analizy danych.

Uruchomienie Podyplomowych Studiów Analizy Danych - Data Mining jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku na wykwalifikowanych pracowników z dziedziny zastosowań matematyki oraz informatyki w medycynie, farmakologii, czy w przemyśle.

Wśród podstawowych kursów na studiach podyplomowych znajdują się: Analiza statystyczna danych, Bazy danych, Analiza korelacji i regresji, Analiza i eksploracja danych, Matematyka w ubezpieczeniach, Analiza szeregów czasowych, Prognozowanie.

Wszystkim wykładom towarzyszą ćwiczenia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem  oprogramowania: MatLab, Statistica, Mathematica oraz Excel.

Cele kształcenia

 • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy słuchaczy z zakresu analizy statystycznej danych,
 • Nabycie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i analizowania szeregów czasowych, w celu budowania modeli oraz wykrywania zależności zachodzących pomiędzy danymi,
 • Poszerzenie umiejętności związanych z wykorzystywaniem narzędzi IT w eksploracji danych,
 • Nabycie umiejętności analitycznego podejścia do problemów, pozwalającego na skuteczne wdrażanie istniejących algorytmów, jak również tworzenie oryginalnych lub modyfikowanie istniejących modeli,
 • Podniesienie kwalifikacji osób pracujących i/lub planujących przyszłą karierę zawodową w zakresie przeprowadzania analizy danych na potrzeby przemysłu, biznesu, nauki oraz jednostek administracji samorządowej i państwowej.

Opis treści programowych

 Program studiów obejmuje 215 godzin zajęć (30 punktów ECTS), w tym 85 godzin wykładów i 130 godzin ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących zagadnienia związane z zaawansowanymi metodami obliczeniowymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych programów specjalistycznych i użytkowych.

 Wśród modułów przewidzianych programem studiów można wymienić następujące przedmioty:

 • Analiza statystyczna danych,
 • Bazy danych,
 • Analiza korelacji i regresji,
 • Eksploracja i analiza danych,
 • Matematyka w ubezpieczeniach,
 • Analiza szeregów czasowych,
 • Prognozowanie.

 Wszystkim wykładom towarzyszą ćwiczenia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem  oprogramowania: MatLab, Statistica, Mathematica oraz Excel.


Wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

 Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z programu IRK),    
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania

 Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Dziekanacie WNŚiP, ul. 3 Maja 54.

 

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, posiadających wykształcenie z dziedziny nauk ścisłych, technicznych lub pokrewnych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny analizy danych, jaki  osoby o innym profilu wykształcenia, które chciałyby zapoznać się z szeroko pojętą problematyką związaną z przetwarzaniem i analizą danych za pomocą aparatu matematycznego oraz narzędzi statystycznych.