• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii

Szczegóły
Kod PD-WS-ICH-PSKKNC
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Instytut Nauk Chemicznych
ul. 3 Maja 54 pok. 14, 08-110 Siedlce
tel. (25) 643 10 69
chemsekr@uws.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat Instytutu Nauk Chemicznych, pok. 14, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Adres WWW https://wnsp.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 02.10.2023 08:00)

Opis studiów

Studia realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela umożliwiają zdobycie, pogłębienie i uaktualnienie wiedzy z zakresu chemii oraz dydaktyki chemii, a także poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu, również w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 Program studiów obejmujący 362 godziny zajęć dydaktycznych pozwala zdobyć usystematyzowaną i szeroką wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, analitycznej, fizycznej, podstaw fizycznych chemii, organizacji i użytkowania laboratorium chemicznego, praktycznego wykorzystania chemii w gospodarce i życiu codziennym, a także dydaktyki chemii z uwzględnieniem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W trakcie studiów słuchacze zobowiązani są do odbycia dwóch praktyk nauczycielskich dydaktycznych (po 45 godzin – 2 tygodnie) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii pozwalają na zdobycie kwalifikacji do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Cele kształcenia

  • nabycie wiedzy i umiejętności z dziedziny chemii,
  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakrasu dydaktyki chemii, umożliwiających nauczyanie chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • przygotowanie do nauczania chemii uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z programu IRK),
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
  • dokument potwierdzający uzyskanie uprawnień nauczycielskich.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich o charakterze przyrodniczym i ścisłym (np. biologia, fizyka, rolnictwo, zootechnika, technologia żywienia, dietetyka) i posiadający uprawnienia nauczycielskie. W studiach mogą uczestniczyć aktywni zawodowo nauczyciele przedmiotów: przyroda, biologia, geografia, fizyka.

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Nauk Chemicznych, ul. 3 Maja 54 pok. 14.

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30