Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej


W mocy od: 31 maja 2022

Zasady kwalifikacji

Wymagane dokumenty

Zarejestrowanie się w systemie IRK, złożenie wymaganych dokumentów.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Warunkiem uruchomienia studiów jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów.

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 1.43 (godz. 8.00 - 15.00).