• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Szczegóły
Kod PD-WH-INSiB-OINiD
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych,
instytut Nauk o Bezpieczeństwie,
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Sekretariat INB,
tel. 25 643 1862, 25 643 1863
e-mail: bezpieczenstwo@uws.edu.pl
Adres WWW https://inob.uws.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (12.06.2023 11:00 – 22.10.2023 20:00)

Opis studiów

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowali wiedzą z zakresu:

 • obowiązujących uregulowań prawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa danych osobowych, wytwarzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów, bezpieczeństwa teleinformatycznego, przemysłowego oraz organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych, postępowania z bazami danych;
 • wymagań krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad obiegiem dokumentów i informacji niejawnych;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej;
 • podstawowych obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych

Cele kształcenia

 • przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • wyposażenie w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym;
 • przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych;
 • wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • kształtowanie umiejętności analizy źródeł  zagrożeń i uwarunkowań dotyczących systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • ukazanie istoty ochrony informacji niejawnych i danych osobowych przez pryzmat funkcjonowania elementów systemu.

Plan studiów

 • Postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej.
 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 • Ochrona danych osobowych – zakres przedmiotowy.
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych.
 • Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE, misjach międzynarodowych, ćwiczeniach krajowych.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe.
 • Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa.
 • Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Kancelaria tajna i obieg dokumentów .
 • Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
 • System ochrony danych osobowych.
 • Ochrona fizyczna informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Etyka zawodowa.
 • Odpowiedzialność prawna za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu).

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39.