Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem

Szczegóły
Kod PD-WZ-IZIM-SZP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39, p. 2.29
08-110 Siedlce
tel. 25 6431709
25 6431516
e-mail: inzj@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://inzj.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 30.09.2021 23:59)

Opis studiów

Zajęcia bazują na metodach problemowych, warsztatowych i treningowych. Treści programowe obejmują: budowanie strategii przedsiębiorstwa, pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej, kierowanie personelem, w tym wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy kierowniczej, doradztwo personalne, planowanie i organizowanie public relations, wycenę kapitału intelektualnego, prowadzenie dokumentacji personalnej oraz zarządzanie dokumentacją Kadry-Płace-ZUS. Ponadto program studiów uwzględnia wybrane zagadnienia prawa pracy, BHP, analizy rynków pracy i technologii informatycznych wspomagających procesy decyzyjno-kadrowe. Słuchacze uczestniczą obowiązkowo w Warsztacie Kompetencji Personalnych oraz przygotowują projekt kadrowy (cease study).

Cele kształcenia

Celem studiów jest nabycie przez absolwenta specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia spraw pracowniczych, umiejętnościami tworzenia i analizowania strategii personalnych przedsiębiorstwa, budowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów i problemów kadrowych. Studia uprawniają do kierowania personelem.

Plan studiów

Semestr 1.

 • Budowanie strategii przedsiębiorstwa
 • Strategie zarządzania innowacjami i przedsiębiorczością
 • Strategia pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
 • Prawo pracy
 • Wycena kapitału intelektualnego
 • Zarządzanie jakością pracy
 • Zarządzanie dokumentacją Kadry-Płace-ZUS
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Semestr 2.

 • Analiza rynków pracy
 • Strategie personalne
 • Strategiczne planowanie i organizowanie Public Relations
 • Zarządzanie kompetencjami kadr przedsiębiorstwa
 • Nowoczesne metody pracy kierowniczej
 • Doradztwo i planowanie kariery
 • Warsztat kompetencji personalnych
 • Marketing personalny
 • Technologie informatyczne do wspomagania procesów kadrowych

Studia kończą się egzaminem.

Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.29 (godz. 8.00 - 15.00).

 


.