Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szczegóły
Kod PD-WZ-IZIM-PSBHP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39 p. 2.29,
08-110 Siedlce
tel. 25 643 15 16,
25 643 17 09
e-mail: inzj@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://inzj.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 30.09.2021 23:59)

Opis studiów

Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwoli absolwentom poznać i zrozumieć specyfikę zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ich negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko. Ponadto absolwenci poznają metody i techniki ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed zagrożeniami, nauczą się dobierać oraz stosować odpowiednie do występującego rodzaju i poziomu zagrożeń środki ochrony. Zdobędą umiejętność oceny warunków pracy pod względem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz organizowania ergonomicznych stanowisk pracy i stosowania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i komfort pracy na stanowiskach. Poznają także podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej. W ramach studiów absolwenci nabędą również umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia spowodowanych wypadkiem lub awarią oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Poznają także przepisy prawa i procedury obowiązujące w pracy specjalisty bezpieczeństwa i higieny pracy, zapoznają się z wymaganą w tym zakresie dokumentacją i nauczą się ją w sposób prawidłowy prowadzić. Zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w zakładzie pracy.

Po zakończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do propagowania wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  samodzielnego tworzenia planów szkoleń bhp, ich prawidłowego przygotowania i prowadzenia.

Cele kształcenia

 Celem studiów jest nadanie uprawnień i przygotowanie słuchaczy do:

 • pracy w zawodzie specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach zawodowych z przedmiotu ogólnego „Bezpieczeństwo i higiena pracy - bhp” w ramach efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych);
 • prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • propagowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia zajęć w ramach nauki zawodu dla kwalifikacji zawodowej „Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy” zgodnie z programem nauczania „technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 w ramach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodach (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych).

Plan studiów

Semestr 1.

 • Prawna ochrona pracy
 • Fizjologia pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Elementy konstrukcji maszyn i rysunku technicznego
 • Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy
 • Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń
 • Elementy ochrony środowiska
 • Wypadki i choroby zawodowe
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Toksykologia

Semestr 2.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Metodyka pracy i szkoleń bhp
 • Podstawy ergonomii pracy
 • Seminarium dyplomowe
 • Zajęcia praktyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyka zawodowa

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.29 (godz. 8.00 - 15.00).