Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości

Szczegóły
Kod PD-WZ-IZIM-AWR
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39, p. 2.29
08-110 Siedlce
25 643 15 16, 25 643 17 09
e-mail: inzj@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://inzj.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 30.09.2021 23:59)

Opis studiów

W trakcie procesu kształcenia słuchacze zdobywają specjalistyczną wiedzę i zapoznają się z najnowszymi standardami i trendami audytu.  Celem studiów jest również wyposażenie słuchaczy w umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi rachunkowości. Zakładane cele realizowane są w trakcie profesjonalnie prowadzonych zajęć dydaktycznych, w tym z takich przedmiotach jak: audyt wewnętrzny, audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, rachunkowość finansowa, rachunkowości podatkowa, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami i bankowość, controling, analiza ekonomiczna, systemy informatyczne rachunkowości. 

Zakładane cele realizowane są w trakcie profesjonalnie prowadzonych zajęć dydaktycznych, w tym z takich przedmiotach jak:

 • audyt wewnętrzny,
 • audyt wewnętrzny w sektorze publicznym,
 • rachunkowość finansowa,
 • rachunkowości podatkowa,
 • rachunkowość zarządcza,
 • zarządzanie finansami i bankowość,
 • controling,
 • analiza ekonomiczna,
 • systemy informatyczne rachunkowości.

Cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controlingu. Słuchacze nabywają umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi rachunkowości.

Studia przygotowują do pracy w:

 • komórce audytu wewnętrznego,
 • dziale kontroli wewnętrznej, 
 • dziale księgowo-finansowym,

Plan studiów

Semestr 1.

 • Audyt wewnętrzny
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Postępowanie karno-skarbowe
 • Zarządzanie finansami i bankowość
 • Finanse jednostek sektora publicznego

 Semestr 2.

 • Rachunkowość zarządcza
 • Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
 • Controling
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Systemy informatyczne w rachunkowości
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza

Studia kończą się egzaminem.

Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.29 (godz. 8.00 - 15.00).

Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

 

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się złożeniem egzaminu dyplomowego. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


.