Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie

Szczegóły
Kod PD-WR-AGR-RPR
Jednostka organizacyjna Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach,
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa,
ul. B. Prusa 14 pok. 108,
08-110 Siedlce
tel. 25 643 13 09
iro@uph.edu.pl
dwanz@uph.edu.pl
Kierownik studiów: dr inż. Marek Niewęgłowski
marek.nieweglowski@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa 8.00 - 15.00
Adres WWW http://www.wanz.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 29.10.2021 23:59)

Opis studiów

Program studiów obejmuje m.in. przedmioty z zakresu:

 • rachunkowości finansowej i podatkowej, 
 • sprawozdawczości i analizy finansowej, 
 • programów pomocowych dla rolnictwa,
 • podatków w działalności gospodarczej i rolniczej, 
 • prawa podatkowego, 
 • rachunków kosztów i kalkulacji rolniczych, 
 • systemów informatycznych w rachunkowości, 
 • rachunkowości gospodarstw rolnych.

 

 • Studia są skierowane do osób, które zajmują się rolnictwem, w szczególności do przedsiębiorców rolnych, doradców w zakresie rolnictwa, urzędników w instytucjach publicznych zajmujących się rolnictwem, pracowników biur rachunkowych, banków, nauczycieli szkół rolniczych zainteresowanych problematyką rachunkowości i podatków w sektorze rolnym,
 • Studia dają możliwość podniesienia kwalifikacji z zakresu rachunkowości i podatków związanych z działalnością rolniczą, pozwolą też zrozumieć kwestie podatkowe obowiązujące w działalności rolniczej i pozarolniczej, słuchacze poszerzą swoją wiedzę z księgowości oraz poznają sposoby prowadzenia rachunkowości przez producentów rolnych i w działalności pozarolniczej. 

 

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia:

 • zdobycie wiedzy z księgowości niezbędnej do prowadzenia rachunkowości przez producentów rolnych oraz w działalności pozarolniczej,
 • poznanie kwestii podatkowych obowiązujących w działalności rolniczej i pozarolniczej oraz zdobycie umiejętności prowadzenia rozliczeń podatkowych,
 • nabycie umiejętności kierowania biurami rachunkowymi

 

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Ukończone studia I, II stopnia lub studia jednolite magisterskie,

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia (wydruk z programu IRK),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Miejsce składania dokumentów 

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH w Siedlcach

Sekretariat Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, pokój nr 108

ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce

tel. 25 643 13 09

e-mail: iro@uph.edu.pl

Godziny otwarcia: 8:00 – 15:00 

 


.