Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskowe

Szczegóły
Kod PD-WNS-INB-ZS
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskowe
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 20
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych,
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie,
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Sekretariat INB,
tel. 25 643 1862, 25 643 1863
e-mail: bezpieczenstwo@uph.edu.pl
Adres WWW http://www.inob.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (02.11.2021 13:00 – 30.11.2021 23:59)

Opis studiów

Po ukończeniu studiów absolwenci:

 • Zdobędą wiedzę na temat teoretycznych oraz prawnych podstaw ochrony środowiska, systemów zarządzania energią, technologii przyjaznych środowisku, monitoringu zanieczyszczeń oraz gospodarki odpadami, logistyki materiałów niebezpiecznych, a także ratownictwa chemicznego.
 • Zdobędą pożądane w każdym podmiocie administracyjnym oraz gospodarczym kwalifikacje audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego.
 • Uzyskają kompetencje niezbędne do prowadzenia szerokiego spektrum działań edukacyjnych i promocyjnych z zakresu ochrony środowiska i zarządzania jego zasobami.

Cele kształcenia

 1. Zdobycie wiedzy w zakresie teoretycznych i prawnych podstaw ochrony środowiska w Polsce w kontekście wykonywania czynności administracyjnych w podmiotach administracji publicznej i w jednostkach gospodarczych.
 2. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu monitoringu zanieczyszczeń, gospodarki odpadami, ratownictwa chemicznego oraz adaptacji terenów zurbanizowanych do zmian klimatu.
 3. Zdobycie umiejętności pozwalających na pełnienie roli edukatora w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania jego zasobami.
 4. Zdobycie uprawnień audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego. 

 Plan studiów

 1. Technologie przyjazne środowisku i odnawialne źródła energii
 2. Systemy zarządzania energią
 3. Zagrożenia klimatyczne i procesy adaptacyjne
 4. Prognozowanie w zarządzaniu zasobami
 5. Ochrona środowiska w administracji publicznej
 6. Promocja postaw proekologicznych
 7. Mediacje społeczne i rozwiązywanie konfliktów
 8. Prawne podstawy ochrony środowiska
 9. Zagrożenia i ochrona środowiska na obszarach wiejskich
 10. Analiza współzależności w badaniach zanieczyszczeń
 11. Gospodarka odpadami
 12. Logistyka materiałów niebezpiecznych
 13. Ratownictwo chemiczne
 14. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko i na Obszary Natura 2000
 15. Adaptacje terenów zurbanizowanych do zmian klimatu
 16. Monitoring zanieczyszczeń w środowisku, w tym jakości powietrza
 17. Audytor wewnętrzny
 18.  Wyjazd studyjny

 

 Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

 Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Limit przyjęć: 20 miejsc

 

 Wysokosć opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 123/2021 Rektora UPH w roku akademickim 2021/2022 ustalono jednorazową opłatę w wysokości 800 zł (za dwa semestry).


.