Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Szczegóły
Kod PD-WH-INSiB-OINiD
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych,
instytut Nauk o Bezpieczeństwie,
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Sekretariat INSiB,
tel. 25 643 1862, 25 643 1863
e-mail: bezpieczenstwo@uph.edu.pl
Adres WWW https://www.facebook.com/INSiBUPH/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 30.09.2021 23:59)

Opis studiów

Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowali wiedzą z zakresu:

 • obowiązujących uregulowań prawnych z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa danych osobowych, wytwarzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów, bezpieczeństwa teleinformatycznego, przemysłowego oraz organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych, postępowania z bazami danych;
 • wymagań krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie nadzoru nad obiegiem dokumentów i informacji niejawnych;
 • specyfiki tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy zawodowej;
 • podstawowych obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych

Cele kształcenia

 • przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • wyposażenie w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk
 • i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym;
 • przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych;
 • wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • kształtowanie umiejętności analizy źródeł  zagrożeń i uwarunkowań dotyczących systemu ochrony informacji niejawnych
 • i danych osobowych;
 • ukazanie istoty ochrony informacji niejawnych i danych osobowych przez pryzmat funkcjonowania elementów systemu.

Plan studiów

 • Postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej.
 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 • Ochrona danych osobowych – zakres przedmiotowy.
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych.
 • Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE, misjach międzynarodowych, ćwiczeniach krajowych.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe.
 •  Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa.
 •  Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Kancelaria tajna i obieg dokumentów .
 • Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
 • System ochrony danych osobowych.
 • Ochrona fizyczna informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Etyka zawodowa.
 • Odpowiedzialność prawna za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39.


.