Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym

Szczegóły
Kod PD-NS-PSSC
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji,
ul. Żytnia 39, pok. 2.30
08-110 Siedlce
tel.25 643 15 17, tel. 600 851 046
e-mail: inpa@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 30.09.2021 23:59)

Opis studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności administracji publicznej w Polsce. Realizowane treści programowe dotyczą zagadnień systemu prawnego Unii Europejskiej, a także organizacji i zasad funkcjonowania banków i sądownictwa powszechnego. W planie studiów uwzględnione są również zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz szczególnego statusu prawnego pracowników zatrudnionych w administracji samorządowej, administracji rządowej i pracowników służby cywilnej. Ponadto program studiów obejmuje kwestie finansów publicznych i finansów samorządu terytorialnego, problematykę dotyczącą polityki strukturalnej i sposobów jej finansowania w UE oraz instytucjonalnych aspektów ochrony środowiska w Polsce. W ramach studiów omawiane są także zagadnienia dotyczące zarządzania podmiotami publicznymi i gospodarczymi, zarządzania kadrami oraz polityki rozwoju lokalnego i regionalnego.

Cele kształcenia

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności administracji publicznej w Polsce.

Ukończenie studiów stwarza możliwości nabycia kwalifikacji do pracy w służbie cywilnej i administracji publicznej oraz do zarządzania jednostkami terenowymi, jednostkami rozwoju regionalnego i lokalnego.

Plan studiów

Semestr 1.

 • Elementy prawa administracyjnego
 • Elementy postępowania administracyjnego
 • Wybrane zagadnienia prawa urzędniczego z elementami prawa pracy
 • Postępowanie przed sądami
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
 • Samorząd terytorialny w UE
 • Zarządzanie podmiotami publicznymi i gospodarczymi w administracji
 • Promocja i komunikacja społeczna w jednostkach samorządu terytorialnego 

Semestr 2.

 • Finanse publiczne i finanse samorządu terytorialnego
 • Bankowe i niebankowe źródła finansowania administracji
 • Partnerstwo międzysektorowe
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE
 • Instytucje ochrony środowiska
 • Finansowanie rozwoju regionalnego
 • Przygotowanie do egzaminu końcowego

Studia kończą się egzaminem.

Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.30 (godz. 8.00 - 15.00).


.