Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych

Szczegóły
Kod PD-NS-PSAiFP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
ul. Żytnia 39 pok. 2.30
08-110 Siedlce
25 643 15 16, 25 643 15 17
wneip@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek- piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://wnep.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.06.2021 08:00 – 20.10.2021 23:58)

Opis studiów

W programie studiów znajdują się dwa bloki tematyczne. Jeden dotyczy ogólnych treści dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, drugi finansów publicznych. Oferta studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak również dużo wiedzy praktycznej.

Program studiów obejmuje: podstawowe zagadnienia dotyczące organizacji organów administracji publicznej oraz zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, prawa administracyjnego oraz kpa, zagadnienia dotyczące sektora finansów publicznych zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym, z uwzględnieniem problematyki zamówień publicznych, audytu w administracji, ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych, a także partnerstwa publiczno-społecznego.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w zasób umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego, a także przekazanie pogłębionej wiedzy z obszaru finansów publicznych.

 Plan studiów

Semestr 1.

 • Organizacja organów administracji publicznej
 • Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego
 • Polityka regionalna
 • Finanse i system finansów publicznych w Polsce
 • Prawo finansowe
 • Budżet zadaniowy i kontrola zarządcza
 • System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia społeczne
 • System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze
 • Banki, prawo bankowe, emisja i obrót papierami wartościowymi

Semestr 2.

 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Prawo urzędnicze z elementami prawa pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Finansowanie rozwoju regionalnego
 • Kadry w administracji publicznej
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Struktura organizacyjna budżetu JST i jego powiązanie z budżetem państwa
 • Partnerstwo publiczno-społeczne
 • Audyt wewnętrzny w sferze administracji i finansów

Studia kończą się egzaminem.

 Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.30 (godz. 8.00 - 15.00).


.