Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa

Szczegóły
Kod PD-CB
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie,
ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel.25 643 18 62, tel. 25 643 18 63
e-mail: bezpieczenstwo@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://inob.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (18.07.2021 00:00 – 30.09.2021 23:59)

Opis studiów

Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa obejmują swoim zakresem najnowsze rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji w cyberprzestrzeni. 

Program studiów został opracowany przez doświadczonych praktyków-wykładowców czterech Instytutów UPH: Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, Instytutu Informatyki, Instytutu Matematyki oraz Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa są przeznaczone dla osób posiadających kompetencje zawodowego informatyka, jak i dla osób, które zamierzają swoją karierę zawodową związać z zapewnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Sylwetka absolwenta

Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa adresowane są do osób zajmujących się, bądź planujących pracę zawodową na różnych stanowiskach związanych z:

 1. eksploracją i przetwarzaniem danych, 
 2. szyfrowaniem informacji i dekryptażem,
 3. wykrywaniem, analizą i oceną źródeł zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 4. zapewnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
 5. zarządzaniem, planowaniem, wdrażaniem, utrzymaniem i audytem systemu bezpieczeństwa informacji wg ISO/IEC 27001, 
 6. szacowaniem ryzyka bezpieczeństwa informacji,
 7. Krajowym systemem cyberbezpieczeństwa

Cele kształcenia:

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie kompetencji i umiejętności praktycznych w następujących obszarach tematycznych:

 1. Wykrywanie, analiza i ocena źródeł zagrożeń w cyberprzestrzeni
 2. Rozwiązania sprzętowe i programowe zabezpieczania sieci
 3. Kryptoanaliza, kryptografia, steganografia
 4. Proces opracowania, wdrażania, utrzymania i audytowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO/IEC 27001 w organizacji
 5. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacyjnego
 6. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa.

Program studiów:

 1. Charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, 
 2. Kryptoanaliza. Szyfr z przesunięciem. Szyfr podstawieniowy. Szyfr afiniczny. Szyfr Vigenère'a. Szyfr Hilla. Kryptoanaliza szyfru podsawieniowego. Kryptoanaliza szyfru afinicznego.Kryptoanaliza szyfru Vigenere’a. Ataki na szyfr Hilla,
 3. Standard szyfrowania danych – algorytm DES,
 4. Algorytm RSA. Ataki na RSA i system Rabina. Algorytmy faktoryzacji,
 5. Systemy kryptograficzne z kluczem publicznym. Schematy podpisów. Funkcje skrótu. Uzgadnianie i dystrybucja klucza,
 6. Rozwiązania sprzętowe i programowe do zabezpieczania sieci. Zapora sieciowa (firewall), Listy kontroli dostępu ACL, Serwery proxy. Wirtualne sieci lokalne (VLAN). Strefy DMZ. Mechanizm NAT i PAT. Ataki na infrastrukturę sieciową: Sniffing, Spoofing, Poisoning, DoS, 
 7. Bezpieczna komunikacja w sieci. Protokół HTTPS, SSH, Secure Socket Layer, Transport Layer Security, IPSec. Bezpieczeństwo poczty elektronicznej,
 8. Mechanizmy bezpieczeństwa zdalnego dostępu. PAP, CHAP, EAP, Protokół RADIUS i TACACS. Wirtualne sieci prywatne (VPN). Bezpieczeństwo w sieciach bezprzewodowych,
 9. Podpis cyfrowy i uwierzytelnianie,
 10. Systemy wykrywania intruzów. Zapewnianie dostępności danych,
 11. Techniki i narzędzia służące do ataków na sieci informatyczne,
 12. Mechanizmy i narzędzia bezpieczeństwa usług i danych w chmurze obliczeniowej,
 13. Zintegrowane systemy zarządzania infrastruktura i usługami IT,
 14. Testy penetracyjne,
 15. Monitorowanie zasobów teleinformatycznych,
 16. Bezpieczeństwo sprzętowe,
 17. Zarządzanie bezpieczeństwem systemów operacyjnych,
 18. Etapy procesu zarządzania ryzykiem,
 19. Metody, techniki i narzędzia zarządzania ryzykiem,
 20. Standardy bezpieczeństwa informacji w tym normy serii ISO/IEC 27000,
 21. Opracowanie, wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg  PN-ISO/IEC 27001,
 22. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg  PN-ISO/IEC 27001:2014-12, 
 23. Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Czas trwania: dwa semestry

Limit przyjęć:

Minimalna liczba studentów – 14

Wymagane dokumenty:

Słuchaczami studiów mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia składają:

 • podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu IRK,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami oraz zasadami ich wnoszenia (wydrukz programu IRK)

Informacje dodatkowe:

Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć (łącznie 233 godzin) realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów.

Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczeń oraz zdaniu egzaminu końcowego, słuchacze otrzymają ustalone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizatorem Podyplomowych Studiów Cyberbezpieczeństwa jest Wydział Nauk Społecznych UPH w Siedlcach