Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem

Szczegóły
Kod PD-WZ-IZIM-SZP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39, p. 2.29
08-110 Siedlce
tel. 25 6431733
25 6431516, 25 6431517
e-mail: wneip@uph.edu.pl Kierownik studiów: prof. nzw.dr hab. Jarosław Kardas, tel. 25 6431737
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://wnep.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 25.10.2020 23:59)

Opis studiów

Cele kształcenia

Celem studiów jest nabycie przez absolwenta specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia spraw pracowniczych, umiejętnościami tworzenia i analizowania strategii personalnych przedsiębiorstwa, budowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów i problemów kadrowych. Studia uprawniają do kierowania personelem.

Plan studiów

Semestr 1.

Budowanie strategii przedsiębiorstwa

Strategie zarządzania innowacjami i przedsiębiorczością

Strategia pozyskiwania środków z Unii Europejskiej

Prawo pracy

Wycena kapitału intelektualnego

Zarządzanie jakością pracy

Zarządzanie dokumentacją Kadry-Płace-ZUS

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 

Semestr 2.

Analiza rynków pracy

Strategie personalne

Strategiczne planowanie i organizowanie Public Relations

Zarządzanie kompetencjami kadr przedsiębiorstwa

Nowoczesne metody pracy kierowniczej

Doradztwo i planowanie kariery

Warsztat kompetencji personalnych

Marketing personalny

Technologie informatyczne do wspomagania procesów kadrowych

 

Studia kończą się egzaminem.

Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.29 (godz. 8.00 - 15.00).

 

 


.