Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szczegóły
Kod PD-WZ-IZIM-PSBHP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39 p. 2.29,
08-110 Siedlce
tel. 25 6431733,
25 6431516, 25 6431709
e-mail: inzj@uph.edu.pl
Kierownik studiów:
dr hab. Anna Marciniuk-Kluska,
tel. 25 6431708
e-mail: anna.marciniuk-kluska@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://inzj.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 06.11.2020 23:59)

Opis studiów

Cele kształcenia

 Celem studiów jest nadanie uprawnień i przygotowanie słuchaczy do:

 • pracy w zawodzie specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach zawodowych z przedmiotu ogólnego „Bezpieczeństwo i higiena pracy - bhp” w ramach efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych);
 • prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • propagowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia zajęć w ramach nauki zawodu dla kwalifikacji zawodowej „Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy” zgodnie z programem nauczania „technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 w ramach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodach (wymagane jest posiadanie uprawnień pedagogicznych).

 

Plan studiów

Semestr 1.

 • Prawna ochrona pracy
 • Fizjologia pracy
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Elementy konstrukcji maszyn i rysunku technicznego
 • Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy
 • Wymagania bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń
 • Elementy ochrony środowiska
 • Wypadki i choroby zawodowe
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Toksykologia

 

Semestr 2.

 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Metodyka pracy i szkoleń bhp
 • Podstawy ergonomii pracy
 • Seminarium dyplomowe
 • Zajęcia praktyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Praktyka zawodowa

 

Studia kończą się złożeniem pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.

 

Wymagane dokumenty

 Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

 

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

 

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.29 (godz. 8.00 - 15.00).