Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości

Szczegóły
Kod PD-WZ-IZIM-AWR
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39, p. 2.29
08-110 Siedlce
25 6431516, 25 6431709
e-mail: wneip@uph.edu.pl
Kierownik studiów: dr Monika Wakuła,
tel. 25 6431522
e-mail: monika.wakula@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://wnep.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 10.11.2020 23:59)

Opis studiów

 

 

Cele kształcenia

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz controlingu. Słuchacze nabywają umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych, a także wykorzystywania nowoczesnych narzędzi rachunkowości.

Studia przygotowują do pracy w:

 • komórce audytu wewnętrznego,
 • dziale kontroli wewnętrznej, 
 • dziale księgowo-finansowym,

 

Plan studiów

Semestr 1.

 

 • Audyt wewnętrzny
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Postępowanie karno-skarbowe
 • Zarządzanie finansami i bankowość
 • Finanse jednostek sektora publicznego

 

Semestr 2.

 

 • Rachunkowość zarządcza
 • Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
 • Controling
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Systemy informatyczne w rachunkowości
 • Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza

 

 

 

Studia kończą się egzaminem.

 

Wymagane dokumenty

 

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

 

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

 

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.29 (godz. 8.00 - 15.00).


.