Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining

Szczegóły
Kod PD-WS-IMiF-ADDM
Jednostka organizacyjna Instytut Matematyki
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Instytut Matematyki
ul. 3 Maja 54 pok. 319, 08-110 Siedlce
imif@uph.edu.pl
Kierownik studiów:
dr hab. Agnieszka Gil-Świderska,
tel. (25) 643 11 85
agnieszka.gil-swiderska@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 30.09.2020 23:59)

Opis studiów

 

Cele kształcenia

 • Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy słuchaczy z zakresu analizy statystycznej danych.
 • Nabycie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania i analizowania szeregów czasowych, w celu budowania modeli oraz wykrywania zależności zachodzących pomiędzy danymi.
 • Poszerzenie umiejętności związanych z wykorzystywaniem narzędzi IT w eksploracji danych.
 • Nabycie umiejętności analitycznego podejścia do problemów, pozwalającego na skuteczne wdrażanie istniejących algorytmów, jak również tworzenie oryginalnych lub modyfikowanie istniejących modeli.
 • Podniesienie kwalifikacji osób pracujących i/lub planujących przyszłą karierę zawodową w zakresie przeprowadzania analizy danych na potrzeby przemysłu, biznesu, nauki oraz jednostek administracji samorządowej i państwowej.


 
Opis treści programowych

Program studiów obejmuje 215 godzin zajęć (30 punktów ECTS), w tym 85 godzin wykładów i 130 godzin ćwiczeń laboratoryjnych obejmujących zagadnienia związane z zaawansowanymi metodami obliczeniowymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych programów specjalistycznych i użytkowych.

Wśród modułów przewidzianych programem studiów można wymienić następujące przedmioty: Analiza statystyczna danych, Bazy danych, Analiza korelacji i regresji, Eksploracja i analiza danych, Matematyka w ubezpieczeniach, Analiza szeregów czasowych, Prognozowanie. Wszystkim wykładom towarzyszą ćwiczenia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem  oprogramowania: MatLab, Statistica, Mathematica oraz Excel.

 
Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

 •     podanie o przyjęcie na studia (wydruk z programu IRK),
 •     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Dziekanacie WNŚiP, ul. 3 Maja 54.

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, posiadających wykształcenie z dziedziny nauk ścisłych, technicznych lub pokrewnych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny analizy danych, jaki  osoby o innym profilu wykształcenia, które chciałyby zapoznać się z szeroko pojętą problematyką związaną z przetwarzaniem i analizą danych za pomocą aparatu matematycznego oraz narzędzi statystycznych.


.