Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Ochrona Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000

Szczegóły
Kod PD-WR-BIOL-OPZON
Jednostka organizacyjna Instytut Nauk Biologicznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Ochrona Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Instytut Nauk Biologicznych
ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Kierownik studiów: prof. dr hab. Artur Goławski, tel. 606 277 790,
Sekretariat Instytutu Nauk Biologicznych, tel. 25 643 1201,
e-mail: biologia@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat Instytutu Nauk Biologicznych w godz. 7.30 – 15.30
Adres WWW http://www.ib.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 30.09.2020 23:59)

Opis studiów

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się ochroną i kształtowaniem środowiska (w tym kadry zajmującej się administrowaniem i zarządzaniem obszarami Natura 2000) poprzez pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu biologii i ochrony środowiska w zakresie funkcjonowania i zarządzania obszarami Natura 2000 i innymi terenami chronionymi. Studia umożliwią ugruntowanie wiedzy na temat siedlisk przyrodniczych i gatunków stanowiących przedmiot ochrony. Podczas studiów podyplomowych przedstawione zostaną główne zagrożenia dla przedmiotów ochrony, zasady ich monitoringu. Uwzględnione zostaną treści dotyczące oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 oraz kompensacji przyrodniczych.

 

Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

 

Wymagane dokumenty:

 

  • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

 

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych, ul. Prusa 14.


.