Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Waloryzacji Przyrodniczej i Oceny Oddziaływania Inwestycji na Środowisko w Obszarach Wiejskich

Szczegóły
Kod PD-WR-AGR-WPOOISOB
Jednostka organizacyjna Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Waloryzacji Przyrodniczej i Oceny Oddziaływania Inwestycji na Środowisko w Obszarach Wiejskich
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach,
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa,
ul. B. Prusa 14 pok. 107,
08-110 Siedlce
Kierownik: dr Mirosław Meksuła,
tel. 25 6431301, 25 6431300, 500074212, 503003557
ia@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa 7.30 - 15.30
Adres WWW http://www.wp.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 30.09.2020 23:59)

Opis studiów


Cele kształcenia

 •     przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu ochrony środowiska
 •     przekazanie wiedzy dotyczącej oddziaływania inwestycji na środowisko
 •     nabycie umiejętności związanych z waloryzacją środowiska przyrodniczego
 •     przygotowanie do zastosowania wiedzy w praktyce


 Studia kierowane są do pracowników administracji publicznej różnego szczebla zajmujących się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie waloryzacji i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

 
Plan studiów

 •     Przyrodnicze podstawy funkcjonowania śro­do­wiska
 •     Bioróżnorodność i jej znaczenie dla środo­wiska
 •     Podstawy ekologii krajobrazu
 •     Finansowanie ochrony środowiska
 •     Monitoring i standardy ochrony środowiska
 •     Konflikty ekologiczne i mediacje społeczne
 •     Siedliska przyrodnicze
 •     Inwentaryzacja i waloryzacja flory
 •     Inwentaryzacja i waloryzacja fauny
 •     Rola i możliwości GIS w badaniach środo­wiska
 •     Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony śro­dowiska
 •     Formy ochrony przyrody i krajobrazu
 •     Zagrożenie środowiska, jako efekt antropo­presji
 •     Klasyfikacja i bonitacja terenów rolniczych i leśnych
 •     Inwentaryzacja i waloryzacja abiotycznych elementów środowiska
 •     Podstawy oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 •     Technologie przyjazne środowisku i odnawialne źródła energii
 •     Gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych
 •     Kartograficzne i teledetekcyjne źródła wie­dzy o środowiskuWymagane dokumenty

 •     wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 •     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, ul. Prusa 14, p. 107.


.