Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie

Szczegóły
Kod PD-WR-AGR-RPR
Jednostka organizacyjna Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach,
Instytut Rolnictwa i Ogrodnictwa,
ul. B. Prusa 14 pok. 107,
08-110 Siedlce
Kierownik: dr inż. Marek Niewęgłowski,
tel. 694384394, 256431252
ia@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa 7.30 - 15.30
Adres WWW http://www.wp.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 30.09.2020 23:59)

Opis studiów


Cele kształcenia

 •     podniesienie kwalifikacji słuchaczy z zakresu rachunkowości i podatków związanych z działalnością rolniczą;
 •     poszerzenie  wiedzy z księgowości oraz poznanie sposobów prowadzenia rachunkowości przez producentów rolnych i w działalności pozarolniczej;
 •     zrozumienie kwestii podatkowych obowiązujących w działalności rolniczej i pozarolniczej.


 
Plan studiów

 •     Podstawy ekonomiki i organizacji rolnictwa;
 •     Programy pomocowe dla rolnictwa
 •     Prawo podatkowe w rolnictwie;
 •     Podatki w działalności gospodarczej i rolniczej;
 •     Rachunkowość finansowa w rolniczych jednostkach gospodarczych;
 •     Sprawozdawczość i analiza finansowa gospodarstw rolnych;
 •     Rachunkowość podatkowa;
 •     Rachunek kosztów i kalkulacje rolnicze;
 •     Rachunkowość gospodarstw rolnych;
 •     Systemy informatyczne w rachunkowości gospodarstw rolnych.


 
Wymagane dokumenty

 •     wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 •     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.


Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa, ul. Prusa 14, p. 107.


.