Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Specjalistycznych Tekstów Prawnych i Ekonomicznych w Zakresie Wybranego Języka (angielski/rosyjski/niemiecki)

Szczegóły
Kod PD-WH-NEO-TTS
Jednostka organizacyjna Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa
Kierunek studiów Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Specjalistycznych Tekstów Prawnych i Ekonomicznych w Zakresie Wybranego Języka (angielski/rosyjski/niemiecki)
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 25
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Humanistycznych,
Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa,
ul. Żytnia 39, pok. 3.41,
08-110 Siedlce
tel. 25 643 1882
ipin@uph.edu.pl
Kierownik studiów podyplomowych:
dr Katarzyna Mroczyńska
obsługa administracyjna studiów:
mgr Beata Kapitan
tel 25 643 1882
ipin@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sekretariat IJiL, pon-pt w godz. 8.00-15.00 (dokumenty przyjmuje Sekretariat IJiL od 14.09.2020)
Adres WWW http://www.wh.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 22.02.2021 23:59)

 

Opis studiów

Cele kształcenia

Podstawowym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w poszukiwane na rynku pracy praktyczne umiejętności związane z tłumaczeniem i interpretacją tekstów specjalistycznych. Na studiach szczególny nacisk kładziony jest na opanowanie warsztatu pracy tłumacza,  strategii i metod niezbędnych w codziennej pracy osoby zajmującej się tłumaczeniem specjalistycznych tekstów prawniczych i ekonomicznych, a także podstawowej wiedzy z zakresu tłumaczonych specjalności.

 

Szczegółowe cele studiów obejmują:

 

 • Przekazanie wiedzy na temat teorii przekładu;
 • Uzupełnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności  z zakresu kultury, gramatyki i stylistyki języka polskiego ;
 • Przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu organizacji pracy tłumacza;
 • Doskonalenie kompetencji leksykalnej z zakresu wybranego języka;
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia tekstów pisanych w języku wybranym i ojczystym;
 • Doskonalenie kompetencji gramatycznej z zakresu wybranego języka;
 • Zapoznanie z terminologią specjalistyczną w zakresie prawa, biznesu, ekonomii;
 • Wykształcenie umiejętności translatorskich w zakresie tekstów specjalistycznych (tłumaczenia ustne);
 • Wykształcenie podstawowych umiejętności krytycznego myślenia oraz samooceny własnych i cudzych kompetencji translatorskich.

Studia są w szczególności adresowane do absolwentów kierunków filologicznych, pracowników organizacji komercyjnych, non-profit oraz instytucji rządowych i pozarządowych pragnący poszerzyć swoje kompetencje językowe i komunikacyjne.

 

Plan studiów

 • Teoria przekładu,
 • Organizacja pracy tłumacza,
 • Kultura, gramatyka, stylistyka języka polskiego,
 • Warsztaty tłumaczeniowe pisemne z J2 na J1,
 • Warsztaty tłumaczeniowe pisemne z J1 na J2,
 • Warsztaty tłumaczeniowe ustne z J2 na J1,
 • Warsztaty tłumaczeniowe ustne z J1 na J2,
 • Praktyka.

 

 

J1 – język polski;

J2 – język obcy (odpowiednio język angielski, niemiecki lub rosyjski wg wyboru słuchacza)

 

Studia kończą się egzaminem dyplomowym.

 

Wymagane dokumenty

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie:

 

 • wypełnionego podania o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK),
 • dyplomu lub odpisu dyplomu studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich)
 • uzyskania pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej lub okazania dokumentu potwierdzającego znajomość języka na poziomie C1.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu). 


.