Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

Szczegóły
Kod PD-WH-INSiB-OINiD
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Limit miejsc 60
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych,
instytut Nauk o Bezpieczeństwie,
ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
Kierownik studiów:
dr hab. Stanisław Topolewski,
e-mail: stanislaw.topolewski@uph.edu.pl
Sekretariat INSiB,
tel. 25 643 1862, 25 643 1863
e-mail: bezpieczenstwo@uph.edu.pl
Adres WWW https://www.facebook.com/INSiBUPH/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 13.11.2020 23:59)

Opis studiów

Cele kształcenia

 • przygotowanie absolwentów do organizowania i realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • wyposażenie w umiejętności gromadzenia i wartościowania informacji, a także dokonywania samodzielnej analizy zjawisk
 • i procesów zachodzących w środowisku informacyjnym;
 • przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej w strukturach administracji rządowej, instytucjach samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych i jednostkach organizacyjnych służb mundurowych;
 • wskazanie istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie elementów systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 • kształtowanie umiejętności analizy źródeł  zagrożeń i uwarunkowań dotyczących systemu ochrony informacji niejawnych
 • i danych osobowych;
 • ukazanie istoty ochrony informacji niejawnych i danych osobowych przez pryzmat funkcjonowania elementów systemu.

Plan studiów

 • Postępowanie z dokumentacją jednostki organizacyjnej.
 • Bezpieczeństwo osobowe informacji niejawnych.
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 • Ochrona danych osobowych – zakres przedmiotowy.
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych.
 • Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE, misjach międzynarodowych, ćwiczeniach krajowych.
 • Bezpieczeństwo przemysłowe.
 •  Ochrona osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa.
 •  Teoretyczny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Bezpieczeństwo informacji.
 • Kancelaria tajna i obieg dokumentów .
 • Przygotowanie systemów teleinformatycznych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Nadzór i kontrola nad ochroną informacji niejawnych.
 • System ochrony danych osobowych.
 • Ochrona fizyczna informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Etyka zawodowa.
 • Odpowiedzialność prawna za naruszanie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych.
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

 

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

 

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w Sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, ul. Żytnia 39.


.