Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym

Szczegóły
Kod PD-NS-PSSC
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Rozwojem Lokalnym i Regionalnym
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji,
ul. Żytnia 39, pok. 2.30
08-110 Siedlce
tel.25 6431517
e-mail: ws@uph.edu.pl
Kierownik studiów: dr Dorota Strus,
tel. 600851046
e-mail: dorota.strus@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek - piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (10.12.2020 08:00 – 12.02.2021 23:59)

Opis studiów

 

Cele kształcenia

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu uregulowań prawnych dotyczących działalności administracji publicznej w Polsce.

Ukończenie studiów stwarza możliwości nabycia kwalifikacji do pracy w służbie cywilnej i administracji publicznej oraz do zarządzania jednostkami terenowymi, jednostkami rozwoju regionalnego i lokalnego.

 

Plan studiów

Semestr 1.

 • Elementy prawa administracyjnego
 • Elementy postępowania administracyjnego
 • Wybrane zagadnienia prawa urzędniczego z elementami prawa pracy
 • Postępowanie przed sądami
 • Zarządzanie w administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
 • Samorząd terytorialny w UE
 • Zarządzanie podmiotami publicznymi i gospodarczymi w administracji
 • Promocja i komunikacja społeczna w jednostkach samorządu terytorialnego

 

Semestr 2.

 • Finanse publiczne i finanse samorządu terytorialnego
 • Bankowe i niebankowe źródła finansowania administracji
 • Partnerstwo międzysektorowe
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE
 • Instytucje ochrony środowiska
 • Finansowanie rozwoju regionalnego
 • Przygotowanie do egzaminu końcowego

 

Studia kończą się egzaminem.

 

Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

 

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

 

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.30 (godz. 8.00 - 15.00).


.