Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych

Szczegóły
Kod PD-NS-PSAiFP
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 15
Limit miejsc 35
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Polityce i Administracji
ul. Żytnia 39 pok. 2.30
08-110 Siedlce
25 6431516, 25 6431517
wneip@uph.edu.pl
Kierownik studiów:
dr Monika Niedziółka,
tel. 25 6431718, 608 647 682
monika.niedziolka@uph.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu poniedziałek- piątek w godz. 8.00 – 15.00
Adres WWW https://wnep.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
 • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (07.07.2020 08:00 – 21.10.2020 23:59)

Opis studiów

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w zasób umiejętności i kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy w administracji publicznej i jednostkach samorządu terytorialnego, a także przekazanie pogłębionej wiedzy z obszaru finansów publicznych.

 

Plan studiów

Semestr 1.

 • Organizacja organów administracji publicznej
 • Wybrane elementy prawa administracyjnego i kodeks postępowania administracyjnego
 • Polityka regionalna
 • Finanse i system finansów publicznych w Polsce
 • Prawo finansowe
 • Budżet zadaniowy i kontrola zarządcza
 • System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia społeczne
 • System finansowy ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze
 • Banki, prawo bankowe, emisja i obrót papierami wartościowymi

 

Semestr 2.

 • Funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Prawo urzędnicze z elementami prawa pracy
 • Zamówienia publiczne
 • Finansowanie rozwoju regionalnego
 • Kadry w administracji publicznej
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Struktura organizacyjna budżetu JST i jego powiązanie z budżetem państwa
 • Partnerstwo publiczno-społeczne
 • Audyt wewnętrzny w sferze administracji i finansów

 

 

Studia kończą się egzaminem.

 

 Wymagane dokumenty

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - ul. Żytnia 39, pok. 2.30 (godz. 8.00 - 15.00).


.