• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Sztuki plastyczne, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod P-UPH-W2-SP-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunek studiów Sztuki plastyczne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata, ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69, 0.70
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://wh.uph.edu.pl/
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

Kierunek drugiego stopnia studiów – sztuki plastyczne – na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach  jest przyporządkowany do dyscypliny artystycznej: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 Kierunek sztuki plastyczne jako studia drugiego stopnia o profilu praktycznym z samego założenia łączy zdolność kreacji w obrębie języka plastycznego z umiejętnościami ich praktycznego wykorzystania. Służy temu innowacyjny program praktyk, polegający na wykonywaniu przez studentów konkretnych zadań plastycznych powierzanych przez interesariuszy przyjmujących na praktyki. Taka forma praktyk umożliwia sprawdzenie dotychczas uzyskanych kompetencji podczas konkretnych działań dla konkretnego odbiorcy. Stopień trudności zadań podczas praktyk jest indywidualnie dobierany do ich możliwości i zainteresowań, jak również do potrzeb danej jednostki przyjmującej na praktyki.

 Kształcenie na kierunku studiów drugiego stopnia – sztuki plastyczne – obejmuje cztery semestry, po których ukończeniu absolwent otrzymuje tytuł magistra. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, które przyporządkowane są określonym modułom. Moduły zajęć powiązane są z przygotowaniem do prowadzenia samodzielnej działalności w  zakresie sztuk plastycznych.

 Absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka-twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Potrafi realizować i upowszechniać różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych  i użytkowych. Posiada poznawcze oraz praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki w  takich jak: muzea, galerie, domy kultury oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych. Absolwent może prowadzić samodzielną pracę twórczą jako artysta sztuk wizualnych – malarz / grafik / fotografik / ilustrator. Działalność artystyczna nie jest jedyną formą aktywności zawodowej absolwenta. W trakcie toku studiów student zdobywa szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu sztuk wizualnych. Absolwent może podjąć pracę jako specjalista z zakresu sztuk plastycznych, animator widowisk artystycznych, kreator działań plastycznych, projektant, animator kultury, kurator wystaw, marszand organizujący imprezy, wystawy i wydarzenia kulturalne na coraz prężniej rozwijającym się rynku sztuki. Może pracować w instytucjach zajmujących się przygotowywaniem recenzji wydarzeń artystycznych w redakcjach lokalnych (lub ogólnopolskich) mediów podejmujących problematykę artystyczną. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku sztuki plastyczne absolwenci mogą też pracować w drukarniach z tradycyjnymi technikami druku. Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą świadcząc usługi fotograficzne i filmowe dla firm produkcyjnych, sklepów internetowych, wykonując reportaże z eventów oraz fotografując imprezy okolicznościowe. Po dodatkowym przeszkoleniu i zdobyciu uprawnień pedagogicznych student może podjąć pracę w szkolnictwie lub jako instruktor zajęć plastycznych.

 Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu do wybory w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ranking ocen z dyplomów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.