Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja na rok akademicki 2021-2022

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1
1 Administracja, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
2 Administracja, studia niestacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
3 Administracja, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
4 Administracja, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
5 Agroleśnictwo, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
6 Agroleśnictwo, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
7 Analityka z diagnostyką molekularną, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
8 Bezpieczeństwo narodowe, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
9 Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
10 Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
11 Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia niestacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
12 Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
13 Biologia nauczycielska, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
14 Biologia nauczycielska, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
15 Biologia sądowa, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
16 Biologia, studia niestacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
17 Biologia, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
18 Chemia, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
19 Dietetyka, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
20 Dietetyka, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
21 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
22 Ekologia i środowisko, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
23 Filologia polska, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
24 Filologia polska, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
25 Filologia, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
26 Filologia, studia niestacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
27 Filologia, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
28 Filologia, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
29 Gastronomia i hotelarstwo, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
30 Geopolityka i studia strategiczne, studia stacjonarne I stopnia od: 22.04.2021 14:00
do: 09.07.2021 20:00
31 Geopolityka i studia strategiczne, studia stacjonarne II stopnia od: 22.04.2021 14:00
do: 24.07.2021 17:00
32 Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
33 Historia, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
34 Historia, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
35 Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
36 Informatyka, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
37 Inżynieria procesów technologicznych, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
38 Kosmetologia, studia stacjonarne I stopnia od: 30.04.2021 13:00
do: 09.07.2021 20:00
39 Kryminologia, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
40 Kryminologia, studia niestacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
41 Kryminologia, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
42 Kryminologia, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
43 Logistyka, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
44 Logistyka, studia niestacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
45 Logistyka, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
46 Logistyka, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
47 Logopedia z audiologią, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
48 Logopedia, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
49 Management, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
50 Matematyka, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
51 Matematyka, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
52 Mathematics, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
53 National security, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
54 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia niestacjonarne jednolite magisterskie od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
55 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne jednolite magisterskie od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
56 Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
57 Pedagogika specjalna, studia niestacjonarne jednolite magisterskie od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
58 Pedagogika specjalna, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
59 Pedagogika specjalna, studia stacjonarne jednolite magisterskie od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
60 Pedagogika, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
61 Pedagogika, studia niestacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
62 Pedagogika, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
63 Pedagogika, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
64 Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
65 Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
66 Pielęgniarstwo, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
67 Prawo, studia niestacjonarne jednolite magisterskie od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
68 Prawo, studia stacjonarne jednolite magisterskie od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
69 Ratownictwo medyczne, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
70 Rolnictwo, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
71 Rolnictwo, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
72 Turystyka i rekreacja, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
73 Turystyka i rekreacja, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
74 Zarządzanie, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
75 Zarządzanie, studia niestacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
76 Zarządzanie, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
77 Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 24.07.2021 17:00
78 Zoopsychologia z animaloterapią, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
79 Zootechnika, studia niestacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
80 Zootechnika, studia stacjonarne I stopnia od: 01.04.2021 08:00
do: 09.07.2021 20:00
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200