Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

National security, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WH-NS-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów National security
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu Rektorat ul. Konarskiego 2 w Siedlcach,
Dział Organizacji Studiów, pok. nr 4 w godzinach 08.00-15.00
Adres WWW https://wh.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Tura 1 (01.04.2021 08:00 – 24.07.2021 17:00)

Study field description

Second degree studies in the field of national security are addressed to graduates of the first degree studies of the humanities, social and natural sciences as well as officers' higher schools who want to acquire or deepen their knowledge of the broadly understood issues of national security.

Specialties:

  • state security,
  • competitive intelligence.

Description:

The studies are addressed to graduates of the first degree studies in the humanities, social and natural sciences as well as officers’ higher schools.

Description of the specialties:

A graduate of the specialty in state security will acquire extended knowledge in the field of: political, military, economic and social security; the subject and scope of national security and its threats; security and defense policies and strategies of the state, defense systems of European countries; functioning of the armed forces and security culture.

A graduate of the competitive intelligence specialty will acquire skills in obtaining and analyzing information and using it for competitive intelligence.

The University reserves the right not to open a department or specialty when the number of accepted candidates is too low.


Admission procedure

The procedure includes:

diploma results - in the case of graduates of the same or related field of study;

or

an interview covering major subjects appropriate for the undergraduate course of the Department of national security -in the case of candidates with a degree in other fields of study (sample topics are posted below - as ADDITIONAL INFORMATION).

In the qualifying procedure the following grading system is applied: very good (5), good plus (4+), good (4), satisfactory plus (3+), satisfactory (3), unsatisfactory (2). The candidate who gets an unsatisfactory grade in the interview cannot be accepted.

Examination dates

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych przy ul. Żytniej 39 w sali 2,1 (II piętro), w terminie określonym na stronie startowej programu IRK.

Announcement of results

The results of the recruitment will be available on the IRK account of each registered candidate.

Required documents

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w budynku Wydziału Humanistycznego w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj

Addidional information for candidates

         There is a fee required.

SAMPLE ISSUES FOR AN INTERVIEW  

      1.        Migrations and their consequences for the state security.
2.       
Contemporary visions of international order.
3.       
Characteristics of contemporary wars and international conflicts.
4.       
Security challenges of Poland.
5.       
The organization of the public administration in Poland.

6.        Polish security policy after 1989.
7.        Typology and classification of security.
8.       
Determinants of the modern role of the state in the relation to security.
9.       
Global security threats.                                             
10.   
Security strategy of the Republic of Poland.
11.   
Development strategy of the national security system of the Republic of Poland 2022 [Strategiarozwojusystemubezpieczeństwanarodowego RP 2022].
12.   
The essence and nature of the crisis management.
13.   
Poland in international political relations.
14.   
International security models.