Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia II stopnia 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-W1-GPR-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
ul. B. Prusa 14
pok. 108 (I piętro)
Godziny otwarcia sekretariatu Kandydatów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,
w soboty w godz. 9-13
Wymagany dokument
 • Studia inżynierskie i magisterskie
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.01.2021 08:00 – 16.02.2021 16:00)

Opis kierunku

Studiując na II stopniu kierunku gospodarka przestrzenna uzyskasz pogłębioną wiedzę oraz umiejętności z zakresu m.in. planowania przestrzennego, projektowania obiektów, rozwoju społeczno-gospodarczego, gospodarowania wpływającego na kształtowanie przestrzeni rolniczej, monitoringu i ochrony środowiska, inwentaryzacji zasobów przyrody oraz z zakresu funkcjonowania różnych szczebli administracji publicznej.  W czasie studiów będziesz miał ponadto możliwość aktywnego udziału w pracach badawczych co przygotuje Cię do podjęcia pracy w jednostkach naukowych czy badawczych lub kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej.

Specjaliści z zakresu gospodarki przestrzennej są poszukiwani na rynku pracy w:

 •  jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • biurach projektowych,
 • firmach analitycznych,
 • instytucjach zajmujących się wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej,
 • agencjach rozwoju,
 • firmach otoczenia biznesu,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

 O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek gospodarka przestrzenna może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera kierunku gospodarka przestrzenna lub innego pokrewnego kierunku studiów, dla którego efekty uczenia sie są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

 Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w siedzibie komisji rekrutacyjnej, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.