Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia II stopnia 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod P-UPH-WS-INF-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Czas trwania 1,5 roku
Adres komisji rekrutacyjnej Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Informatyki
pok. 233, ul. 3 Maja 54, pok. 233
Godziny otwarcia sekretariatu Kandydatów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16,
w soboty w godz. 9-13
Wymagany dokument
 • Studia inżynierskie i magisterskie
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (15.01.2021 08:00 – 16.02.2021 16:00)

Opis

Absolwent studiów drugiego stopnia  posiada wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów na kierunku informatyka. Otrzymując tytuł magistra inżyniera zdobędzie wiedzę i umiejętnościami niezbędne do:

 • samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych, w tym: identyfikacji i klasyfikacji pod względem złożoności, specyfikacji i implementacji rozwiązań,
 • przygotowania, realizacji i weryfikacji złożonych projektów informatycznych,          
 • biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi i zaawansowanego programowania,
 • samodzielnego rozszerzania i uzupełniania swej wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej,
 • podejmowania pracy naukowej i badawczej - indywidualnej i zespołowej,
 • podejmowania studiów doktoranckich.

Studenci mają do wyboru następujące specjalności (wyboru dokonują na początku I semestru studiów):

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego,
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

 O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek informatyka może ubiegać się osoba, która posiada tytuł inżyniera lub magistra inżyniera.

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

 Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia, w formie papierowej, kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w siedzibie komisji rekrutacyjnej, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.

Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać tutaj.