Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Zarządzanie, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WZ-ZAR-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu informacje na stronie głównej programu IRK
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

 Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie przygotowują absolwenta do zajmowania stanowisk kierowniczych w sektorze przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych oraz w podmiotach administracji publicznej. Absolwenci kierunku zdobywają również kompetencje niezbędne w pracy ekspertów, doradców i konsultantów oraz do prowadzenia własnej firmy. Są przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych, a także kontynuowania kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

Po zakończeniu kształcenia w semestrze pierwszym, student dokonuje wyboru jednego spośród czterech, ujętych w programie studiów modułów fakultatywnych. Moduł fakultatywny obejmuje grupę przedmiotów stwarzających możliwość nabycia zaawansowanej wiedzy, umiejętności i specjalistycznych kompetencji zarządczych. Moduł fakultatywny 1 uwzględnia przedmioty dotyczące szeroko rozumianego zarządzania podmiotami sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Moduł 2 obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa i rachunkowości. Moduł 3 przygotowuje absolwenta do pracy menadżera odpowiedzialnego za organizację i zarządzanie procesami logistycznymi. Moduł 4 umożliwia nabycie kompetencji zawodowych niezbędnych w pracy managera klubu sportowego,  kierownika drużyny, doradcy lub konsultanta na rynku sportowym. 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku lub modułu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.


Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. 

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

  Wyniki rekrutacji będą dostępne w systemie IRK, na koncie każdego zarejestrowanego kandydata.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia (w formie papierowej), kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata, w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj