Unia Europejska

Studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie 2020/2021

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Management, studia stacjonarne II stopnia

Szczegóły
Kod UPH-WZ-MAN-SU
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk Społecznych
Kierunek studiów Managment
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski
Czas trwania 2 lata
Adres komisji rekrutacyjnej Centralny Punkt Obsługi Kandydata,
ul. Żytnia 39 (wejście główne od ul. Popiełuszki 9), pok. 0.69
Godziny otwarcia sekretariatu Centralny Punkt Obsługi Kandydata jest czynny od 01 lipca do 07 października 2020 r.,
od poniedziałku do piątku w godz. 8-17,
w soboty w godz. 9-13
Adres WWW https://ws.uph.edu.pl
Wymagany dokument
  • Studia wyższe
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Opis kierunku

The Second-Cycle Management Studies offered in English is a full-time four-term programme. Having completed term 1, the student is requested to choose between two specialization: Small and Medium Enterprise Management or Management in Logistics. The studies end with an MA degree. The studies prepare the student to undertake own business activity, and to work in commerce, industry, services and various consulting agencies, economic organisations and organisations for employers hiring middle and executive management.

The specialization Small and Medium Enterprise Management comprises modules that let students acquire advanced knowledge, skills and social competence in the scope of enterprise management.

 The specialization Management in Logistics comprises modules that let students acquire knowledge, and certain skills of organising logistics in enterprises, planning logistic activities and taking decisions in that scope.

The University reserves the right of not opening a department  or specialty when the number of accepted candidates is too small.


Zasady kwalifikacji

The procedure includes:

 diploma results - in the case of graduates of the same or related field of study;

 or

 an interview covering major subjects appropriate for the undergraduate course of the Department of national security -in the case of candidates with a degree in other fields of study (sample topics are posted below - as ADDITIONAL INFORMATION).

 In the qualifying procedure the following grading system is applied: very good (5), good plus (4+), good (4), satisfactory plus (3+), satisfactory (3), unsatisfactory (2). The candidate who gets an unsatisfactory grade in the interview cannot be accepted.

Terminy egzaminów

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Żytniej 39 w sali 2,1 (II piętro), w terminie określonym na stronie startowej programu IRK.

Miejsce ogłoszenia wyników

The results of the recruitment will be available on the IRK account of each registered candidate.

Wymagane dokumenty

Kandydat po dokonaniu rejestracji w systemie IRK zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
Niespełnienie tego warunku oznacza rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na studia - mimo, iż kandydat dokonał ważnej rejestracji i wniósł wymaganą opłatę rekrutacyjną.
Dokumenty przyjmowane są w Centralnym Punkcie Obsługi Kandydata przy ul. Żytniej 39, w budynku Wydziału Humanistycznego w terminach określonych na stronie startowej programu IRK.
Wykaz wymaganych dokumentów można pobrać
tutaj.

Dodatkowe informacje

There is a fee required.

Topics for an interview with applicants applying for the major in Management, second-cycle studies in English:
1. Management - its nature, objectives and functions.
2.Decision-making process in organisation and techniques for its support.
3.Organisation and its functions. Organisational culture.
4. Organisation's intellectual capital.
5. Concept and operation of market mechanisms.
6. Theory of consumer choice.
7. Financial market and its participants.
8. Banking system and its structure.
9. Enterprise and entrepreneurship. Organisational and legal forms of running business.
10. Conditions of organisational behaviours. Factors determining the behaviour of individuals and groups in organisation.
11. Phenomenon of a conflict in organisation, its conditions and consequences.
12. Determinants of human resource management.
13. IT systems in the management.
14. Incentive systems in contemporary organisations.
15. Benefits from implementing quality management system in a company.
16. Role of the internet in a contemporary company.
17. Composition of instruments in marketing mix.
18. Concept of enterprise marketing management.
19. Analysis of marketing environment.
20.Role and tasks of Marketing Information System and marketing research.
21. Financial result and its components.
22. Objectives and conditions of enterprise financial decisions. VBM Conception.
23.Corporate finance process. Sources of finance and shape of capital structure.
24.Regional policy - objectives, tasks, instruments.
25. Knowledge management and effectiveness of organisation operation.
26. System and structure of public finances.
27. Public revenue and expenditure. Budgetary equilibrium.
28. Tasks and objectives of logistics in areas of company operation.