• zaloguj się
 • utwórz konto

Studia podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

STUDIA PODYPLOMOWE

Zasady przyjęć na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH) określają jednostki prowadzące dane studia.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie  na studia podyplomowe jest:

 • rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • złożenie kompletu dokumentów określonych w opisach poszczególnych studiów w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 • istnieje możliwość przesyłania dokumentów pocztą.
 • UWAGA! dokumenty przesyłane pocztą muszą zawierać oryginały lub odpisy dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych niezbędnych dokumentów.
 • kandydaci na studia podyplomowe - w celu złożenia dokumentów należy skontaktować się telefonicznie z właściwą jednostką organizacyjną (telefony dostępne w szczegółach dotyczących poszczególnych studiów podyplomowych)
 • Uwaga ! Aby wydrukować podanie o przyjęcie na studia podyplomowe należy wybrać zakładkę MOJE KONTO, następnie ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE i kliknąć przycisk DOKUMENTY I DALSZE KROKI.

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

 Kandydat:

 • opcję UTWÓRZ KONTO, zapoznaje się z zawartymi informacjami i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór przycisku KONTYNUUJ. Wybór opcji REZYGNUJĘ uniemożliwia rejestrację w systemie.
 •  zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest jego adres e-mail). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go;
 • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
 • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
 • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek studiów podyplomowych.

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wyborze studiów podyplomowych. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.


WYBÓR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH        

Wyboru studiów podyplomowych można dokonać po kliknięciu przycisku OFERTA. 
Po wyborze (kliknięciu) studiów podyplomowych system otworzy okno ze szczegółowym opisem studiów i zasadami kwalifikacji. Rejestracja na wybrane studia podyplomowe następuje przez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ.

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Zarządzenie Rektora UPH Nr 55/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2023/2024


Zarządzenie Rektora UPH Nr 56/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych w roku akademickim 2023/2024 dla absolwentów UPH


UWAGA!

Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest przyjęcie określonej  przez jednostkę prowadzącą studia liczby osób.