Unia Europejska

Studia II stopnia

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informacji na temat rekrutacji udziela Dział Organizacji Studiów mieszczący się w budynku Rektoratu przy ul. Konarskiego 2, pok. 4, tel. 025/643 19 21, 643 19 24.

Każdy kandydat na studia  II stopnia:

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych, wyborze kierunku studiów, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz uzyskaniu przez UPH potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty.

Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.

Terminarz rekrutacji

 

Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą):

Kandydatów zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w soboty w godz. 9-13.

studia stacjonarne: 04 – 12.02.2019 r.

studia niestacjonarne: 04.02.-19.03.2019 r. 

Ostatni dzień wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

 

studia stacjonarne: 12.02.2019 r.

studia niestacjonarne: 19.03.2019 r.

Rozmowa kwalifikacyjna:

studia stacjonarne: 13.02.2019 r. godz. 10.00

studia niestacjonarne: 20.03.2019 r. godz. 10.00

Ogłoszenie wyników:

studia stacjonarne: 14.02.2019 r. godz. 14.00

studia niestacjonarne: 21.03.2019 r. godz. 14.00

 

Elektroniczna Legitymacja Studenta

Student może posiadać tylko jedną legitymację. Kandydaci, którzy już posiadają ELS wydaną przez UPH (np. tegoroczni absolwenci UPH), proszeni są o nie wczytywanie zdjęcia na swoje osobiste konto za wyjątkiem osób, których dane osobowe uległy zmianie.

Status zdjęcia „Czekające na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania.

Opłatę za Elektroniczną Legitymacje Studencką (17 zł) należy wnieść w terminie podanym w decyzji o przyjęciu na studia, wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie USOSweb na stronie www.uph.edu.plw zakładce STUDENCI/System USOSweb.

W celu skorzystania z programu USOSweb należy wykorzystać adres e-mail jako identyfikator oraz hasło, które były używane podczas rejestracji w systemie IRK. Osoby będące już wcześniej studentami UPH logują się w systemie USOSweb przy pomocy dotychczasowych danych.