Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Wydział Przyrodniczy


   powrót
Nazwa Wydział Przyrodniczy
Adres ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
Telefon 25 643 13 53, 643 13 64
WWW www.wp.uph.edu.pl
E-mail dwr@uph.edu.pl

 Studia (22)   Instytut (4) 
Nazwa studiów Poziom kształcenia Forma studiów
Analityka z diagnostyką molekularną, studia stacjonarne I stopnia (4 rekrutacja) studia I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria produkcji żywności, studia niestacjonarne II stopnia studia II stopnia niestacjonarne
Bioinżynieria produkcji żywności, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia stacjonarne
Biologia sądowa, studia stacjonarne I stopnia (4 rekrutacja) studia I stopnia stacjonarne
Biologia, studia stacjonarne II stopnia (4 rekrutacja) studia II stopnia stacjonarne
Dietetyka, studia niestacjonarne I stopnia (3 rekrutacja) studia I stopnia niestacjonarne
Dietetyka, studia stacjonarne I stopnia (4 rekrutacja) studia I stopnia stacjonarne
Dietetyka, studia stacjonarne II stopnia (4 rekrutacja) studia II stopnia stacjonarne
Gastronomia i hotelarstwo, studia stacjonarne I stopnia (4 rekrutacja) studia I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia (4 rekrutacja) studia I stopnia stacjonarne
Pielęgniarstwo, studia stacjonarne I stopnia (4 rekrutacja) studia I stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne I stopnia (3 rekrutacja) studia I stopnia niestacjonarne
Ratownictwo medyczne, studia stacjonarne I stopnia (4 rekrutacja) studia I stopnia stacjonarne
Rolnictwo, studia niestacjonarne I stopnia (3 rekrutacja) studia I stopnia niestacjonarne
Rolnictwo, studia niestacjonarne II stopnia studia II stopnia niestacjonarne
Rolnictwo, studia stacjonarne I stopnia (4 rekrutacja) studia I stopnia stacjonarne
Rolnictwo, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja, studia stacjonarne I stopnia (4 rekrutacja) studia I stopnia stacjonarne
Zootechnika, studia niestacjonarne I stopnia (3 rekrutacja) studia I stopnia niestacjonarne
Zootechnika, studia niestacjonarne II stopnia studia II stopnia niestacjonarne
Zootechnika, studia stacjonarne I stopnia (4 rekrutacja) studia I stopnia stacjonarne
Zootechnika, studia stacjonarne II stopnia studia II stopnia stacjonarne
razem: 22
   

Wyszukiwanie
więcej informacji o wyszukiwarce