• log in
  • create an account

Studia podyplomowe 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Registration

Description

Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023

Registration phases

Filters

  • Organizational units

No. Offer Phase 1
1 Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
2 Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
3 Podyplomowe Studia Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
4 Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
5 Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwa from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
6 Podyplomowe Studia Edukacji Samorządowej i Sektora Non-Profit from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
7 Podyplomowe Studia Filologii Polskiej from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
8 Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
9 Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauczycieli Chemii from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
10 Podyplomowe Studia Logopedyczne from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
11 Podyplomowe Studia Neurologopedii z Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
12 Podyplomowe Studia Ochrona Przyrody i Zarządzanie Obszarami Natura 2000 from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
13 Podyplomowe Studia Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
14 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
15 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji Włączającej from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
16 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
17 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
18 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Terapii Pedagogicznej from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
19 Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela w Zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
20 Podyplomowe Studia Strategicznego Zarządzania Personelem from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
21 Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
22 Podyplomowe Studia Zioła w Diecie, Profilaktyce i Terapii from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
23 Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Zarządzania Dokumentami from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
24 Podyplomowe Studia z Rolnictwa from: 01.06.2022 08:00
to: 30.09.2022 20:00
25 Studia Podyplomowe Zarządzanie Środowiskowe from: 28.06.2022 11:00
to: 30.09.2022 20:00
pages
Pages: 1, 2
page length
Page length: 10, 25, 50, 100, 200