• log in
 • create an account

Kurs dokształcający - Nauka Polskiego Języka Migowego

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Nauka Polskiego Języka Migowego

Details
Code KD-WS-NPJM
Organizational unit Wydział Nauk Społecznych
Field of studies Kurs dokształcający - Nauka Polskiego Języka Migowego
Form of studies Part-time
Duration 3 miesiące
Recruitment committee address Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami,
ul. Ks. J. Popiełuszki 9, pok.137 (budynek Biblioteki Głównej),
telefon: 503 100 593 lub 693 709 790
Office opening hours poniedziałku - piątek w godzinach od 7:30 do 15:30
Required document
 • Matury
 • Studia wyższe
  Ask a question
Phase 1 (16.06.2023 12:00 – 04.03.2024 23:59)

Informacje ogólne

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych pracowników Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, którzy są tłumaczami języka migowego (T2, B2) oraz jednocześnie pedagogami specjalnymi.

Zaplanowane szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami języka migowego PJM i z podstawowym słownictwem w komunikowaniu się z osobą niesłyszącą.

Nauka PJM składa się z 3 stopni. Kurs dotyczy pierwszego stopnia – podstaw PJM, i obejmuje wymiar 105 godzin dydaktycznych.

Moduł kończy się egzaminem. 

Główne założenia szkolenia:

 • doskonalenie u słyszących uczestników umiejętności komunikacyjnych w posługiwaniu się językiem migowym podczas typowych sytuacji codziennego życia,

 • rozwijanie kompetencji metajęzykowej (wiedzy o języku),

 • wyposażenie w niezbędną wiedzę o Kulturze Głuchych,

 • wyposażenie w wiedzę z zakresu savoir-vivre wobec osób Głuchych i słabosłyszących.

Cele szkolenia:

 • poznanie słownictwa w języku migowym dotyczącym codziennego funkcjonowania,
 • umiejętność nadawania komunikatów w PJM,
 • umiejętność odbierania komunikatów w PJM.

Efekty:

 • rozumienie i stosowanie potocznych wyrażeń i wypowiedzi w PJM, w zakresie potrzeb życia codziennego,
 • umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi w PJM,
 • umiejętność kompleksowego spojrzenia na zagadnienie komunikacji z osobami z zaburzeniami słuchu,
 • wiedza z zakresu Kultury Głuchych oraz savoir-vivre. 

Ważne

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania kosztów szkolenia z PFRON. Więcej informacji uzyskać można w biurze CWN pod numerem telefonu: 503 100 593 lub 693 709 790.

 

 


O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, minimalna liczba uczestników 10 osób.