European Union

Studia podyplomowe 2019/2020

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

STUDIA PODYPLOMOWE

Zasady przyjęć na studia podyplomowe prowadzone przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (UPH) określają jednostki prowadzące dane studia.

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie  na studia podyplomowe jest:

  • rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • złożenie kompletu dokumentów określonych w opisach poszczególnych studiów w zakładce WYMAGANE DOKUMENTY.

    Uwaga ! Aby wydrukować podanie o przyjęcie na studia podyplomowe należy wybrać zakładkę MOJE KONTO, następnie ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNE i kliknąć przycisk DOKUMENTY I DALSZE KROKI.

REJESTRACJA W SYSTEMIE IRK

 Kandydat:

  • opcję UTWÓRZ KONTO, zapoznaje się z zawartymi informacjami i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wybór przycisku KONTYNUUJ. Wybór opcji REZYGNUJĘ uniemożliwia rejestrację w systemie.
  •  zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest jego adres e-mail). Konto jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go;
  • wpisuje swoje  hasło dostępu. Jest to bardzo ważny moment rekrutacji – hasło należy zachować do późniejszego wykorzystania w kolejnych etapach procesu rekrutacji. Jest ono jedyną formą autoryzacji użytkownika systemu, w związku z tym nie wolno udostępniać go osobom trzecim. UPH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem;
  • wprowadza odpowiednie dane, zgodnie z opisem widocznym w formularzu;
  • zapisuje się na wybrany przez siebie kierunek studiów podyplomowych.

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych oraz wyborze studiów podyplomowych. Wszelkie konsekwencje związane z błędnym wypełnieniem pól formularzy internetowych, ich niewypełnieniem lub podaniem informacji nieprawdziwych ponosi kandydat.


WYBÓR STUDIÓW PODYPLOMOWYCH        

Wyboru studiów podyplomowych można dokonać po kliknięciu przycisku OFERTA. 
Po wyborze (kliknięciu) studiów podyplomowych system otworzy okno ze szczegółowym opisem studiów i zasadami kwalifikacji. Rejestracja na wybrane studia podyplomowe następuje przez wybranie przycisku ZAPISZ SIĘ.

UWAGA!

Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych jest przyjęcie określonej  przez jednostkę prowadzącą studia liczby osób.